משפחתון ויצ"ו הדסים

בכפר הנוער ויצ”ו הדסים פועל משפחתון אחד ובו ילדים בגילאי 7-16 . משפחתון זה פועל תחת מערך ארגוני מקיף ורחב הפועל בהתאם לחזון המפעל למען לילדי ישראל, ומוסיף ייחודיות משלו כחלק מכפר נוער גדול יותר. 

בהתאם למודל החינוכי המשפחתי של העמותה מתגוררים הילדים יחד עם זוג הורים וילדיהם הביולוגים בבית אחד . המשפחתון מתנהל על פי מודל של משפחה נורמטיבית ולצדם עומד מערך חינוכי – טיפולי – שיקומי תומך.

היעדים החינוכיים של המשפחתון:

לצד הלימודים הסדירים מתקיים אחה”צ מערך תמיכה לימודי חברתי המותאם לצרכי הילדים וכולל:

אם הנכם מעוניינים לסייע לנו בקידום רמת השירותים לה ראויים ילדים אלה, נשמח לספק לכם מידע נוסף ואף לערוך לכם סיור במשפחתוני הכפר.

יצירת קשר


הילה מיכה – מנהלת

כתובת: כפר הילדים והנוער ויצו הדסים 42845
טלפון: 09-8997241
פקס: 09-8998750
מייל: hadassim.fu@hamifal.org.il