הורים מעורבים

הורים שותפים מתבסס על תוכנית נוספת  אשר פיתחה עמותת ילדים בסיכוי בו היא רואה את משפחתו של הילד כחלק בלתי נפרד מחייו במסגרת החוץ ביתית.

בעמותה שלנו הילדים נמצאים בקשר רציף עם הוריהם אשר מעורבים ושותפים בעשייה החינוכית והטיפולית של הורי הבית והצוות.

ע”פ תפיסתנו, הילד שייך להוריו הביולוגים ולכן הקשר ושיתוף הפעולה עימם ככול הניתן,  חשובים מאוד לקליטתו, הסתגלותו, ושהותו בכפר.