כנס משתחררים

מדי שנה העמותה עורכת כנס משתחררים  אליו מוזמנים בוגרים ובוגרות אשר השתחררו באותה השנה מהשירות הצבאי או הלאומי שלהם. 

כנס חשוב זה מופק ע”י רכזי הבוגרים של העמותה וכולל בתוכו הרצאות בתחומי ההשכלה- בדגש על אקדמית , תעסוקה, התנהלות כלכלית, זכויות משתחררים ועוד. 

בין זמני ההרצאות, הבוגרים יכולים לקבל מידע נוסף ומשלים ע”י נציגים מארגונים שונים אשר נמצאים בביתני היריד.

הכנס מהווה בסיס חשוב עבור הבוגרים שלנו שיוצאים לחיים עצמאיים לראשונה בחייהם.

אני מלווים ודואגים להם גם בהמשך הדרך.

חוברת כנס משתחררים