נשות המילואמניקים- הדר אלון, הורת בית במל”י אשקלון