פרוייקטים ותכניות

תחום החינוך שלנו עשיר בתוכניות וכח אדם אשר מפתח
ויוזם תוכניות חינוכיות מותאמות מרגע השתלבותם ואף לאחר עזיבתם את המשפחתונים.

תחום החינוך שלנו עשיר בתוכניות וכח אדם אשר מפתח ויוזם תוכניות חינוכיות מותאמות מרגע השתלבותם ואף לאחר עזיבתם את המשפחתונים.

ילדים ונוער

בוגרים

משפחות

מיזמים חברתיים עסקיים