סיפורם של דנה ואור

דנה ואור נקלטו באחד מבתי הילדים של המפעל לפני 5 שנים בהיותם בני 7 ו-9, לאחר שאמם התחתנה בשנית ואביהם החורג סירב לגדלם. בהיות האם אישה המתקשה להגן על זכויותיה ולרוב סובלת מאלימות קשה, נאלצה להסכים לקליטתם במסגרת חוץ ביתית. אביהם הביולוגי, המסובך עם המשטרה, נעלם מחיי ילדיו לפני כשנה. בעת יציאתם הביתה לחופשות אל בית האם, הם חווים יחסים מורכבים עם בעלה של האם סביב נושא זה . מאז שהותם בבתי הילדים שלנו בדרום הארץ, ניכר שיפור רב במצבם הנפשי רגשי ונעשה מאמץ להחזיר להם את שמחת החיים שאבדה. הילדים קשורים מאד לאמם הבאה לבקרם לעתים נדירות. לאור המצב בבית, נמצאה לילדים משפחה המארחת אותם בחגים ובשבתות.

העמותה מפעילה תוכנית חינוכית טיפולית למעורבותם של ההורים הביולוגים של הילדים ומעודדת אותם להיות ושותפים לגידולם גם כשבפועל הם אינם חיים איתם. רוב הילדים חוזרים לביתם כל סוף שבוע שני ובחופשות.